0886 744 888

Обучения от
Зенит

Държавни изпити

На 11 и 12 Септември 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 10 и 11 август 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 17 и 18 юли 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 19 и 20 юни  2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621, професия „АГРОЕКОЛОГ„ код 621140, специалност: Агроекология, код 6211401, СПК-3. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 15 и 16 юни  2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030, специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК-3, професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“, код 815. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

На 05 и 06 юни 2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД – гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия :„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професият

На 04 и 05 май 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 02 и 03 май 2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД – гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия : „Козметик”, код 815020, Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК-2. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 27 и 28 март 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 01 и 02 март 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия “СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, код 762020 специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3, професионално направление „Социална работа и консултиране“. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

На 20 и 21 февруари 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия„МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ“, код 815030, Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас