0886 744 888

Обучения от
Зенит

Държавни изпити

На 24 и 25 юни 2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 18 и 19 юли 2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: ПРОФЕСИЯ „ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ”, код 762030, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3, професионално направление „Социална работа и консултиране. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 20 и 21 юли  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: ПРОФЕСИЯ „ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ”, код 762030, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3, професионално направление „Социална работа и консултиране. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 27 и 28 юли  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: ПРОФЕСИЯ „ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ”, код 762030, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3, професионално направление „Социална работа и консултиране. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас