0886 744 888

Обучения от
Зенит

Държавни изпити

На 27 и 28 март 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 01 и 02 март 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия “СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, код 762020 специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3, професионално направление „Социална работа и консултиране“. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

На 20 и 21 февруари 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия„МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ“, код 815030, Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас