0886 744 888

Обучения от
Зенит

Държавни изпити


На 25 и 26 януари  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: професия „Еколог”, код 851010, Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК-3 професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

На 30 и 31 януари  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по: професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811, професия “Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3.  Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията

На 05 и 06 февруари  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник – възпитател”, код 762030, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 12 и 13 Февруари 2024г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

На 11 и 12 Март 2024г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, професионално направление „Горско стопанство“, код 623. Държавният изпит ще се проведе съгласно Националната изпитна програма за професията.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас