0886 744 888

Обучения от
Зенит

ЕЖЕГОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ – провеждат се всяка сряда Цена - 150 лв.

Обученията са присъствени в индивидуална форма и малки групи до 3-ма курсиста, предлагат се и в онлайн форма!

– ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

– Длъжностно лице, което провежда инструктажи по ЗБУТ – Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

– Длъжностните лице, които ръководят и управляват трудовите процеси, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.

-Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

-Орган по безопасност и здраве при работа – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от 27.07.1998г.

-Координатор по безопасност и здраве в строителството – за вписване в Камарата на строителите, ЗЗБУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004г.  

-Първоначално обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.

-Обучение на членовете на комитети по условия на труд /КУТ/ и групите по условия на труд в преприятията /ГУТ/ – ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба № 4 от 03.11.1998г.

За да Ви включим в обучението e необходимо да получим от Вас таксата за курса, платена по банков път или в брой в нашия офис и заявление за включване в курс.

Повече информация на 08888750070, 0886744888

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас