0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучения за земеделски производители

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящи са и достъпни за участници от цялата страна.    


След успешно завършване на обученията, обучаемите получават Удостоверение образец 3-37 на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

• „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“


• “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ“


• „ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“


• „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“


• „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ Център за професионално обучение „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на това обучение!

• „ФЕРМЕР“


„РАСТЕНИЕВЪД“


„ЖИВОТНОВЪД“


• „АГРОЕКОЛОГ“


„БИЛКАРСТВО“

За да се включите в обученията е необходимо да платите таксата за съответния курс по банков път или в офиса на фирмата.
Да ни представите:
– заявление за включване в курс
– копие на диплома за завършено средно образование
– копие на медицинско свидетелство

Повече информация и записване на 0888750070 , 0886744888, e-mail: office@zenyt.com, www.zenyt.com

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас