0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита Цена - 180 лв.

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА СЕ ПРОВЕЖДА ОТ

Център за професионално обучение към „ЗЕНИТ 94“ ООД, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да обучава професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, съгласно заповед № РД 11-854 / 20.05.2016г.

Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2, раздел VІІ на Закона за защита на растенията за обучение на професионални потребители, дистрибутори и консултанти. Чл. 84. (1)

Професионалните потребители, дистрибуторите и консултантите с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ получават сертификат по чл. 83 по право. (2) Извън случая по ал. 1 всеки професионален потребител и дистрибутор получава сертификат по чл. 83 след преминаване на обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, и успешно полагане на изпит.

При успешно завършване на курса се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професия Растениевъд.

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории: • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;

• Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;

• Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Съгласно чл. 87, ал. 2, т. 2: Сертификатът се издава със срок на валидност 10 години.

Обучението се провежда в присъствена и онлайн форма.

Онлайн обучението се провежда по електронните учебни материали за самостоятелна подготовка, разработени от университетски преподаватели.

За тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

За да се включите в обучението е необходимо

1.Да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК АД,  SWIFT/BIC: STSABGSF
Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД
Основание: Обучение по …. и трите имена на курсиста

2.Да ни изпратите

заявление за включване в курс

копие на диплома за завършено средно/висше образование;

медицински документ , доказващ, че професията, по която желаете да се обучавате, не Ви е противопоказна

На завършилите обучение се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН.

За записване и повече информация 0888750070

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас