0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по ”Биологично земеделие” Цена - 180 лв.

Обучението по ”Биологично земеделие” е за всички земеделски стопани кандидатстващи по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони.

Обучението e в професионално направление Растениевъдство и животновъдство, Код: 621 Професия: Агроеколог, Код:621140, Специалност: Агроекология, Код: 6211401

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ”ЗЕНИТ 94” ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003 г.

Обучението се предлага в индивидуална и самостоятелна – онлайн форма на обучение.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали и изпитни тестове, които се полага при приключване на всеки модул.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата от 240лв. по следната банкова сметка
IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК, SWIFT/BIC: STSABGSF Получател: ”ЗЕНИТ 94” ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

За включването ви в обучението са необходими още да ни изпратите – сканирани:

  • заявление за включване в курса
  • копие на диплома за завършено средно или висше образование
  • копие на медицинско свидетелство от личния лекар – кандидатът за обучение трябва да е физически и психически здрав да упражнява професията;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас