0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка Цена - 600 лв.

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН , Образец 3-37

Обучението предлагаме в индивидуална форма с преподавател с богат педагогически и практически опит в преподаването на възрастни

Продължителност 30 учебни часа

Какво включва обучението

Ще ви научим бързо и лесно да набирате текстове по десетопръстна система на кирилица или латиница.

Ще получите знания за :

Видовете настройки в Word и да работите с тях.
Форматиране с иконите на Word;
Упражнение за форматиране на шрифт. Декоративна буква;
Упражнения за форматиране на абзаци и подравняване на текст, номерация и отметки;
Работа в таблици и аритметични действия;
Работа със символи и графични изображения;
Създаване на художествени надписи, чертане на графики в текста;
Работа с бележка под линия, табулации;
Статистика на документа и др.
Форматиране с командите на Word и с клавишни комбинации;

През целият курс на обучение ще ви преподава преподавател с дългогодишен професионален опит и утвърдена методика за преподаване на компютърен машинопис по десетопръстна система.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ПРИСЪСТВЕНА И ОНЛАЙН ФОРМА

Обучението в присъствена форма се провежда при следните варианти на посещения:

I – ви вариант: 7 последователни работни дни по 2 или 3 уч. часа на ден
II –ри вариант: 10 последователни работни дни по 3 уч. часа на ден
III – ти вариант: 5 работни дни по 6 уч. часа на ден
IV – ти вариант – обучение по индивидуален график, съобразен със свободното време на курсиста, посещения два или три пъти седмично в различни часове.
* един учебен час е 40 минути

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ДЕЛНИЧНИ ДНИ В ЧАСОВЕТЕ от 10ч. до 17ч., без събота и неделя

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса от 600лв. в брой в нашия офис или по следната банкова сметка :

IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК, SWIFT/BIC: STSABGSF
Получател: „ЗЕНИТ 94″ ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсист

Обучението в онлайн форма се провежда 24/7

По специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате, чрез своя профил, със своето потребителско име и парола, и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Консултации с преподавател – онлайн през целия период на обучението.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас