0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка Цена - 300 лв.

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Обучението предлагаме в индивидуална ОНЛАЙН форма на обучение, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

През целият курс на обучение имате консултации с преподавател – ОНЛАЙН

ПРОГРАМА НА КУРСА

Обучението е с продължителност 20 учебни часа и се състои от два модула:

1. Първи модул. Компютърен машинопис по десетопръстна система, включващ:

Усвояване на клавиатура БДС/Фонетична и QWERTY, латиница;
Видове настройки в Word и работа с тях.
Форматиране с иконите на Word;
Упражнение за форматиране на шрифт. Декоративна буква;
Упражнения за форматиране на абзаци и подравняване на текст, номерация и отметки;
Работа в таблици и аритметични действия;
Работа със символи и графични изображения;
Създаване на художествени надписи, чертане на графики в текста;
Работа с бележка под линия, табулации;
Статистика на документа и др.
Форматиране с командите на Word и с клавишни комбинации;
Текстообработка на стопански писма;
Текстообработка на стопански документи;
Текстообработка на вътрешно фирмена кореспонденция;
Текстообработка на общо административни документи;
Документи свързани с кандидатстване за работа

2. Втори модул. Компютърна текстообработка на делова кореспонденция.

Обучението в присъствена форма се провежда при следните варианти:


I – ви вариант: 10 работни дни по 2 уч. часа на ден
II – ри вариант: 5 работни дни по 4 уч. часа на ден
III – ти вариант – обучение по индивидуален график, съобразен със свободното време на курсиста

I

Обучението в онлайн форма се провежда 24/7

По специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Консултации с преподавател – онлайн през целия период на обучението.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас