0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професионални обучения за земеделски стопани

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102- 3-та СПК„ЕКОЛОГ“, код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, 3-та СПК

”ФЕРМЕР“, код 621060 специалност “Земеделец“, код 6210601, 2-ра СПК, специалност „Производител на  селскостопанска  продукция“, код 6210602, 3-та СПК

„РАСТЕНИЕВЪД„ код: 621030, специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2

“ЖИВОТНОВЪД”, код 621050, специалност „Говедовъдство“, код 6210502, СПК-2, специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК – 2.

„АГРОЕКОЛОГ„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК

„ЕКОЛОГ“, код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, 3-та СПК

Обученията предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма на обучение и в малки групи, както и една от най- търсените и предпочитана ОНЛАЙН ФОРМА на обучение, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучавате по част от професията.

Цена на обучението с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН

Цена на обучението по част от професия – 240 лв.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас