0886 744 888

Обучения от
Зенит

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ Цена - 240 лв.

Можете да се включите на 26 май, 29 май и 3 юни 2020г.

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА /PR/

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ ЕКИПИ, МОТИВАЦИЯ, ЛИДЕРСТВО

УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА КОМПЕТЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВАТА СРЕДА

ХОТЕЛИЕР – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ

ОФИС МЕНИДЖЪР

ОФИС – СЕКРЕТАР

ВАЛУТЕН КАСИЕР

СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Можете да се включите от страната и от чужбина.

Всеки курсист успешно преминал обучението получава Удостоверение на МОН , валидно в целия Европейски съюз и след легализация във всяка друга държава по света.

Материалите за обученията са разработени от екип преподаватели с богат професионален опит, отлични специалисти в своята област.

Записване и повече информация на 0888750070, 0886744888 и на www.zenyt.com

„Знанието само по себе си е сила.“ – Френсис Бейкън

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас