0886 744 888

Обучения от
Зенит

Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/ Цена - 360 лв.

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие с различни обществени групи.

Завършилите обучението ще могат да се реализират като експерти по връзки с обществеността и PR специалисти в рекламни и PR агенции, частния бизнес, средствата за масова информация, граждански движения и организации.

Да планирате и управлявате информационния поток от и за дейността на фирмата;

- Да регулирате взаимоотношенията между организацията и нейните партньори; 

– Да наблюдавате мненията, отношенията и поведението на служители, рекламодатели и клиенти вътре и извън организацията;

- Да анализирате въздействието на организационната политика върху нейният имидж; 

– Да организирате политиката на фирмата така, че да се преодоляват конфликтите, породени от публични интереси и оцеляване на организацията;

– Да поддържате двустранна комуникация между организацията и цялото общество.

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Обучението е по рамкова програма „Д 5“ за професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия „ОФИС-МЕНИДЖЪР“, код 346010 и е в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА № 33 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 г. В сила от 21.02.2012 г. Издадена от Министерство на образованието, младежта и науката. Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

При успешно приключване на обучението курсистите получават Удостоверение на МОН, образец 3-37, по част от професия „Офис-мениджър“, код: 346010, специалност „Бизнес-администрация“, код: 3460101 , професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код: 346, което ще е тяхно конкурентно предимство за работа във всяка една маркетингова компания.

Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна и от чужбина, 24 часа в денонощието.

Подходящо е за работещи и ангажирани хора, които искат да спестят време и пари и да се обучават в удобно за тях време, място и час.

Можете да се обучавате в комфорта на своя дом, офис и дори в обедната почивка на своето работно място.

Материалите за обучението са разработени от екип от обучители и тренери с богат професионален опит, отлични специалисти в своята област и покриват 15 дневно обучение в рамките на 80 учебни часа.

Завършилите обучение по част от професия „Офис-мениджър“ , с продължителност 80 уч. часа, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН. Цена 360лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас