0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/ – начало 29.09.2021г. Цена - 240 лв.

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие с различни обществени групи.

Завършилите обучението ще могат да се реализират като експерти по връзки с обществеността и PR специалисти в рекламни и PR агенции, частния бизнес, средствата за масова информация, граждански движения и организации.

Да планирате и управлявате информационния поток от и за дейността на фирмата;

- Да регулирате взаимоотношенията между организацията и нейните партньори; 

– Да наблюдавате мненията, отношенията и поведението на служители, рекламодатели и клиенти вътре и извън организацията;

- Да анализирате въздействието на организационната политика върху нейният имидж; 

– Да организирате политиката на фирмата така, че да се преодоляват конфликтите, породени от публични интереси и оцеляване на организацията;

-Да поддържате двустранна комуникация между организацията и цялото общество. 

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

Документът отговаря на всички държавни изисквания и стандарти за удостоверяване на придобитите знания и компетенции. 

Издаваме Удостоверение на МОН, образец 3-37, което ще е вашето конкурентно предимство за работа във всяка една маркетингова компания. 

Обучението предлагаме в малки групи до 5 курсиста, индивидуална форма и ОНЛАЙН.

Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна и от чужбина, 24 часа в денонощието.


Подходящо е за работещи и ангажирани хора, които искат да спестят време и пари и да се обучават в удобно за тях време, място и час.

Можете да се обучавате в комфорта на своя дом, офис и дори в обедната почивка на своето работно място.

Материалите за обучението са разработени от екип от обучители и тренери с богат професионален опит, отлични специалисти в своята област и покриват 10 дневно обучение в рамките на 60 учебни часа.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас