0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за ”Мениджър човешки ресурси” – онлайн форма начало 12.10.2022г. Цена - 300 лв.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не само стабилен и мотивиран колектив, но и повишава имиджа на фирмата

Ето защо HR мениджърът трябва да е отлично подготвен за организирането и провеждането на ефективни интервюта за работа, правилно оценяване на кандидатите, организиране на обучения за персонала и мотивирането на служителите на фирмата.

Всичко това ще научите от обучението което предлагаме в ДИСТАНЦИОННА – ОНЛАЙН ФОРМА

Подходящо е за служители и експерти в кариерни центрове, и за всички, които желаят да допълнят и осъвременят знанията си в тази област.

Получавате Удостоверение на МОН, образец 3-37, даващо Ви възможност да работите като Мениджър или Специалист по Човешки ресурси!

Документът , който получавате за завършеното обучение е международно признат. Може да бъде издаден на английски, немски или друг език, както и легализиран за определана държава, срещу допълнително заплащане.

В курса ще се запознаете с основните аспекти на управлението на човешките ресурси, процесите на набор, подбор, назначаване, мотивиране, оценка, обучение и развитие на персонала. Подготовка, етапи и видове интервюта за подбор на персонал. Методи за избягване на грешки при провеждане на интервю. Най-съвременните техники за подбор на персонал и управление на човешките ресурси.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА СЛЕД КУРСА

Можете да започнете работа като ”Мениджър по персонала”

Можете да започнете работа като ”Специалист човешките ресурси”

Можете да започнете работа като ”Консултант кариерно развитие”

Възможно е да се реализирате като мениджър, специалист или експерт в отдел по кариерно развитие. Можете да създадетe своя консултантска фирма за човешки ресурси.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Обучението в онлайн форма се провежда по електронни учебни материали за които всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Материалите за обучението са разработени от специалисти по ”Човешки ресурси” с богат практически опит и тренери с международни признания

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по банковата сметка на фирмата и ни изпратите попълнено заявление за включване в курс

При приключване на обучението е необходимо да ни изпратите – сканирани:

заявление за включване в курса

копие на диплома за завършено средно/висше образование

копие на медицинско свидетелство

Завършилите обучение по част от професия „Офис-мениджър“ , с продължителност 180 уч. часа, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас