0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Фризьор”, СПК-2 Цена - 1800 лв.

Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2

Курсът се провежда в самостоятелна / индивидуална / форма на обучение, като:

• практическите занятия са присъствени и се провеждат в салон за красота, на оборудвано работно място върху манекени или клиенти.
 теоретичната част на обучението се провежда в онлайн платформа за дистанционно обучение по специално разработени електронни учебни материали.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението, 7 дни в седмицата.

Курсът по ФРИЗЬОР се води от високо квалифицирани преподаватели с богат професионален и педагогически опит.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Салоните за обучение са оборудвани според Европейските стандарти за обучение на професионални фризьори и се намират в идеалния център на град Варна.

На завършилите обучение по цялата професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 с продължителност 660 уч. часа , се издава Свидетелство за професионална квалификация ОБРАЗЕЦ  № 3-54 на МОН.


Завършилите обучение по част от професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 с продължителност 220 учебни часа получават удостоверение за професионално обучение по  образец 3-37 на МОН. Цена 700лв.

За да се включите в обучението е необходимо:

1.Да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF
Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

2.Да ни изпратите :

– Заявление за включване в курс ;
– копие на диплома за завършено средно или висше образование ;
– копие на медицинско свидетелство от личния лекар, че сте физически и психически здрав да упражнявате професията.
– 2 снимки паспортен формат – при приключване на обучението

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас