0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професионално обучение за АГРОЕКОЛОГ

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ”АГРОЕКОЛОГ”
Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код: 621
Специалност: Агроекология, код: 6211401
Ниво от Националната квалификационна рамка – Четвърта
Ниво от Европейската квалификационна рамка – Четвърта
Общ брой часове: 960

Минимално входящо образователно равнище: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Дистанционната / ОНЛАЙН / форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България. Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи.

Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати. Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час. Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които можете да имате онлайн консултации през целия период на обучение.

След успешно приключване на обучението ще получите Свидетелство за професиоа квалификация, образец № 3-54 на МОН, което важи в цялата страна, в страните на Европейския съюз и всяка друга страна по света след легализация.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас