0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професионално обучение по специалност „Организация на хотелиерството“ – начало 14.10.2022 Цена - 360 лв.

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация.

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Обучението е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности : Управител на хотел, Управител на къмпинг, Управител на къща за гости, Управител на мотел, Управител на пансион, Ръководител на отдел в хотел.

След края на курса ще имате знания и умения за провеждането на цялостната дейност, свързана с управлението на хотел, ще можете да организирате по най – добрия начин работния си процес, да ръководите успешно персонала, както и да спазватео стандартите и качеството на туристическите услуги.

Обучението се предлага в самостоятелна, онлайн форма. на обучение.

Дистанционната / ОНЛАЙН / форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България и от чужбина.

Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи.

Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час.

При успешно приключване на обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37 с международна валидност.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по банков път или в нашия офис.

Да ни изпратите – сканирани:

– заявление за включване в курса

– копие на диплома за завършено образование

– копие на медицинско свидетелство

Цената на обучение с хорариум 480 уч. часа е 620лв. Цената на обучение с хорариум 280 уч. часа е 360лв.
Цената на обучение с хорариум 180 уч. часа е 300лв.


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.


Учебен план 480 учебни часа

Учебен план 280 учебни часа

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас