0886 744 888

Обучения от
Зенит

Организация на хотелиерството Цена - 420 лв.

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация.

Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Обучението е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности : управител на хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, пансион, ръководител на отдел в хотел, фронт – офис мениджър в хотел, туристически фирми и други институции и неправителствени организации в сферата на туризма.

След края на курса ще имате знания и умения за провеждането на цялостната дейност, свързана с управлението на хотел, ще можете да организирате по най – добрия начин работния си процес, да ръководите успешно персонала, както и да спазватео стандартите и качеството на туристическите услуги.

Обучението се предлага в самостоятелна, онлайн форма. на обучение.

Дистанционната / ОНЛАЙН / форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България и от чужбина.

Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи.

Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час.

При успешно приключване на обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37 с валидност в ЕС.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

  • Заявление за включване в обучение – ТУК

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Цената на обучение с хорариум 280 уч. часа е 420лв.
Цената на обучение с хорариум 480 уч. часа е 600лв.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.


Учебен план 480 учебни часа

Учебен план 280 учебни часа

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас