0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Маникюрист – педикюрист”, СПК-2 Цена - 1200 лв.

Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030,
Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2

Обучението се провежда по НАРЕДБА № 15 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ“. В сила от 07.07.2020 г. , издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.60 от 7.07.2020г.

Професията маникюрист ИЗИСКВА чувствителни пръсти, добра координация, добри фини двигателни умения, правилно възприемане на цветовете, способност за усърден труд, способност да се намери контакт с различни хора.

Знания и умения, които маникюристът трябва да има:

Маникюристът трябва да знае и да спазва всички правила за хигиена на работното място; да умее и да прилага техники за грижа за кожата; да разбира свойствата на различни продукти за грижа; да се запознае с характеристиките на различни лакове и да може да ги прилага. Също така трябва да разпознава признаците на заболявания по ноктите и спецификата на работа с проблемни нокти. За да има право да работи в престижни салони е нужно да владее методи на лечение на ноктите, да умее да обработва т. нар. врастнали нокти и да прилага различни варианти на дизайн на ноктите.

Първата стъпка на желаещите да се развиват в професията „Маникюрист“ по пътя към техния професионален успех задължително трябва да бъде висококачественото образование, а втората – непрекъснато самоусъвършенстване, посещаване на семинари, обучения, участие в конкурси.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да заемат длъжността „Маникюрист-педикюрист“ във всички юридически фирми, които предлагат услуги за личността, както в Република България, така и в страните – членки на ЕС.

След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да:

 • прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги;
 • познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място;
 • етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура;
 • използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на услугите за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в прилагането им;
 • знае и прилага правилата за използване и съхранение на продукти за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и с колеги;
 • обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;
 • използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;
 • избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика, според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;
 • избира подходяща технология и спазва технологичната последователност
 • при работа;
 • познава тенденциите и съвременните модни стилове;
 • изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретната трудова дейност – маникюр, педикюр и ноктопластика.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3 / 15.04.2003г. за системата на оценяване и се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионалното обучение по част от професия завършва с полагане на изпити по теория и практика и се удостоверява с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Обучението е съобразено с държавните образователни изисквания и съвременните технологии, даващи гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал, актуален към днешна дата.

Обучението се организира по график, съобразен изцяло с желанието на курсиста в малки групи или индивидуално.

Процесът на обучение протича в приятна учебно-работна среда в луксозно студио с осигурено напълно оборудвано работно място за всеки курсист.

Позитивният подход на преподавателя, неговият богат професионален опит и познанията му за най-съвременните материали и техники за изработване на маникюр , педикюр и ноктопластика, позволяват на курсиста за кратко време да добие умения и увереност за самостоятелна работа.

При самостоятелната / индивидуална / форма на обучение:

• практическите занятия са присъствени и се провеждат в салон за красота, на оборудвано работно място върху манекени или клиенти.
 теоретичната част на обучението се провежда в онлайн платформа за дистанционно обучение по специално разработени електронни учебни материали.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението , 7 дни в седмицата.

На завършилите обучение по цялата професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030,
Специалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, СПК-2 с продължителност 660 уч.часа , се издава Свидетелство за професионална квалификация ОБРАЗЕЦ  № 3-54 на МОН.


Завършилите обучение по част от професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030,
с
пециалност „ Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301, с продължителност 180 учебни часа получават удостоверение за професионално обучение по  образец 3-37 на МОН. Цената на този курс е 600лв.

За да се включите в обучението е необходимо:

1.Да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF
Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

2.Да ни изпратите :

– Заявление за включване в курс ;
– копие на диплома за завършено средно или висше образование ;
– копие на медицинско свидетелство от личен лекар, че нямате противопоказания да упражнявате професията
– 2 снимки паспортен формат

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас