0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Еколог” – онлайн обучение Цена - 1200 лв.

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851

Професия „Еколог”, код 851010, Специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, СПК-3

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия -960 учебничаса се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН -Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Цена на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1200 лева.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 240 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е – 300лв.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могът да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас