0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Животновъд”, СПК-2

Професия “Животновъд”, код 621050, Специалност „Говедовъдство“, код 6210502

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели, експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Животновъд“, могат да работят в животновъдни ферми, където се отглеждат различни видове животни.

В своята работа те се ръководят от указанията на техник-животновъдите, ръководителите на ферми и съветите на зооинженери и на ветеринарни лекари.

Осъществяват контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажби, научни институти, опитни станции и др.

Освен във фермите за животни придобилите втора степен на професионална квалификация могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия.

Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас