0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Козметик”, СПК-2 Цена - 1200 лв.

Професия „Козметик”, код 815020,Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК-2

Курсът е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката  и естетическите грижи за лице и тяло.

Обучението се провежда в самостоятелна / индивидуална / форма на обучение, като:

практическите занятия са присъствени и се провеждат в салон за красота, на оборудвано работно място върху манекени или клиенти.
теоретичната част на обучението се провежда в онлайн платформа за дистанционно обучение по специално разработени електронни учебни материали.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението , 7 дни в седмицата.

Курсът по Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит и педагогическа правоспособност .

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Салоните за обучение са оборудвани според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици и се намира в идеалния център на град Варна.

На завършилите обучение по професия „Козметик”, код 815020, Специалност „Козметика”, код 8150201, СПК-2 с продължителност 660 уч. часа се издава Свидетелство за професионална квалификация ОБРАЗЕЦ  № 3-54 на МОН.

Цената на курса е 2000лв.


Завършилите обучение по част от професия „Козметик“ с продължителност 180уч. часа, получават удостоверение за професионално обучение Образец 3-37 на МОН. Цена на курса 600лв.

За да се включите в обучението е необходимо:

1.Да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323
БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF
Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД
Основание: Курс за обучение и трите имена на курсиста

2.Да ни изпратите :

– Заявление за включване в курс ;
– копие на диплома за завършено средно или висше образование ;
– копие на медицинско свидетелство от личния лекар, че нямате противопоказания да упражнявате професията.
– 2 снимки паспортен формат – при приключване на обучението


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас