0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Маникюрист-педикюрист, СПК-3 Цена - 1800 лв.

Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030,
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК-3

Обучението се провежда в самостоятелна / индивидуална / форма на обучение, като:

• практическите занятия са присъствени и се провеждат в салон за красота, на оборудвано работно място върху манекени или клиенти.
 теоретичната част на обучението се провежда в онлайн платформа за дистанционно обучение по специално разработени електронни учебни материали.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението , 7 дни в седмицата.

Курсът за „Маникюрист-педикюрист” се води от високо квалифицирани преподаватели с богат професионален и педагогически опит.

Салоните за обучение са оборудвани според Европейските стандарти за обучение на професионални фризьори и се намират в идеалния център на град Варна.

На завършилите обучение по цялата професия Маникюрист-педикюрист”, код 815030, Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, код 8150302, СПК-3 с продължителност 960 уч. часа , се издава Свидетелство за професионална квалификация ОБРАЗЕЦ № 3-54 на МОН.

Цента на курса е 1800 лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

За ТРЕТА СПК – 960 уч. часа  удостоверение за завършен втори гимназиален етап, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. / 12-ти клас /

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас