0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Озеленител“, СПК-2 – начало 25.05.2022 Цена - 300 лв.

Професия „Озеленител“, код 622020, Специалност 6220202 „Парково строителство и озеленяване“, СПК-2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия – 660уч.ч. се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54. Цената на този курс е 900лв.

Ако се обучават по част от професията с продължителност на курса 300 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН. Цената на този курс е 300лв.

Обучението в онлайн форма се провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

Обучение в онлайн форма

Обучението в онлайн форма се провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

За да Ви включим в обучението са необходими да ни изпратите :

  • заявление за включване в курс
  • копие на диплома за завършено средно/висше образование
  • копие на медицинско свидетелство

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“, СПЕЦИАЛНОСТ ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас