0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за “Офис-секретар” Цена - 420 лв.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК-2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия – 660 учебничаса се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Цена на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1200 лева.


Завършилите обучение по част от професия „Офис-секретар“ , с продължителност 280 уч. часа, получават Удостоверение за професионално обучение – Образец 3-37 на МОН. Цена 420лв.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОФИС СЕКРЕТАР – 660 уч. часа


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас