0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение за “Офис-секретар” – начало 21.04.2021г.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно обслужване”,  код 3460201, СПК-2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

След успешно приключване на обучението се издава Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на МOН, в зависимост от продължителността на обучението.

На успешно завършилите обучението по цялата професия – 660 учебничаса се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Цена на курса с включени учебни материали и учебна документация е 900 лева.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 240 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е – 300лв.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

Документите за завършено обучение са международно признати. Могат да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА „ОФИС-СЕКРЕТАР“ , СПЕЦИАЛНОСТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас