0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Работник в горското стопанство“ – сп. Дърводобив , СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас