0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Дивечовъдство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060 Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас