0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Билкарство, СПК-1 Цена - 240 лв.

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 – СПК-1

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ”ЗЕНИТ” ви предлага професионален курс по “БИЛКАРСТВО“ по част от професия „Работник в горското стопанство“

Форми на обучение: ПРИСЪСТВЕНА или ОНЛАЙН
Минимално входящо образователно равнище: завършено основно образование

Обучението се провежда по учебен план и учебна програма, които са разработени на базата на Държавните образователни изисквания. Учебният план е изграден на модулна система.

Резултати от обучението:
Курсистите успешно завършили обучението ще получат знания и умения за това как да:

  • познават, берат и опазват диворастящите билки и гъби;
  • познават и прилага методите за почистване и сушене на диворастящи билки и гъби;
  • познават и прилагат методите за съхранение на диворастящи билки и гъби;
  • познава и прилага изискванията и разпоредбите на нормативните документи, относно задълженията на билкарите по изпълнение на дейностите в горите и опазването на околната среда;
  • познава и прилага режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси;
  • познава принципите на действие, работи и съхранява инструментите и уредите, използвани в разсадниците и при извършване на залесителните дейности;

На завършилите обучение се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ 3-37 НА МОН.

Цена на курса – 240 лв.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас