0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Работник в животновъдството“, СПК-1

Професия „Работник в животновъдството“, код 621120, Специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 – СПК-1

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас