0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Сервитьор – барман”, СПК – 2 Цена - 240 лв.

Професия “Сервитьор – барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801, Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна и ОНЛАЙН ФОРМА, подходящо е за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област. Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.

Ако се обучавате по част от професията и обучението е с продължителност 180 уч. часа, получавате Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, цената на този курс е 240лв.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста. Ако искате фактура, напишете ни данни за фирмата.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение – по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучавате;

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас