0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Сервитьор – барман”, СПК – 2

Професия “Сервитьор – барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801, Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас