0886 744 888

Обучения от
Зенит

Социален асистент – Подпомагане на деца – начало 24.07.2019г. Цена - 600 лв.

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма на обучение в малки групи, както и една от най- търсените и предпочитана ОНЛАЙН ФОРМА на обучение, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

ОНЛАЙН формата на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на курса.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели и експерти с богат практически опит в областта на социалната работа. С тях курсистите могат да имат присъствени или онлайн консултации през целия период на обучението.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Учебната и производствена практика е в реална работна среда.

Необходими са следните документи:
-копие на диплома за завършено средно образование
-снимка – паспортен формат – 2 бр.
-заявление за включване в курса
-медицинско свидетелство

На успешно завършилите обучението по цялата професия се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец № 3-54 или Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН, ако се обучават по част от професията.

Свидетелството за завършено обучение е международно признато. Може да бъдат издадено на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас