0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Хотелиер”, СПК-3


Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН Образец 3-54. Документът има воден знак.

Свидетелството за завършено обучение е международно признато. Може да бъдат издадено на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас