0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия “Хотелиер”, СПК-3 Цена - 400 лв.


Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно – неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ на обучение, която е подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин. Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение или Свидетелство на МОН, в зависимост от продължителността на обучението.

Документите за завършено обучение са международно признати. Може да бъдат издадени на английски, немски или друг език, срещу допълнително заплащане, както и Europass сертификат /Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение/

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас