0886 744 888

Обучения от
Зенит

Мениджър на СПА център – начало 18.06.2024 Цена - 480 лв.

Обучението за Мениджър на СПА център /Балнеолечебен или Медикъл СПА център, Уелнес център, Таласотерапевтичен център/ е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности :

Мениджър на СПА център

Мениджър на Балнеолечебен или Медикъл СПА център

Мениджър на Уелнес център

Мениджър на Таласотерапевтичен център 

Балнеолечебен (Медикъл СПА) център са центрове, които предлагат здравни процедури с минерална вода или кал, терапевтични програми, осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

СПА центровете са тези в които се прилагат процедури използващи вода (минерална, изворна, морска или др.) – класически или нетрадиционни, целящи подмладяване, разкрасяване, психично и физическо здраве, релакс и антистрес.

Уелнес центровете с помощта на природни лечебни и холистични средства предлагат процедури и ритуали с цел физическо, емоционално и духовно здраве, също така антистрес, разкрасителни и други процедури и ритуали, като използването на вода не е задължително за разлика от Балнолечебните и СПА центровете.

Таласотерапевтичен център е този в който се използва морска вода и/или производни продукти, кал и т.н. Целта на процедурите (традиционни или нетрадиционни) е възстановяване на физическото и психическото здраве на посетителите, също така подмладяване и разкрасяване.

Обучението се предлага в ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, В МАЛКИ ГРУПИ, както и ОНЛАЙН.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението се издава Удостоверение за професионално обучение на МОН, Образец 3-37.

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса от 480лв. по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето

Учебната програма за обучението е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Издаваните от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ документи са валидни в целия Европейски съюз и след легализация във всички други държави по света.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 200312081/2003г.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас