0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професионално обучение за “Хотелиер”, СПК-3 – начало 13.06.2023г. Цена - 1800 лв.


Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия с хорариум 960уч. часа се издава

Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН. Документът , който получавате за завършеното обучение е международно признат. Може да бъде издаден на английски, немски или друг език, както и легализиран за определена държава, срещу допълнително заплащане.

Цената на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1800,00 лева

УЧЕБЕН ПЛАН ХОТЕЛИЕР- 3-та СПК, 960 уч. часа_

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас