0886 744 888

Обучения от
Зенит

Хотелиер – начало 21.05.2024 Цена - 1400 лв.

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3
Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, код 811

Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както и една от най търсените ОНЛАЙН ФОРМИ, подходяща за хора от цялата страна и от чужбина.

Ще бъдете обучени от преподаватели,  експерти в своята област.

Те са професионалисти, които  ще споделят с Вас своите познания по гъвкав и удобен за обучаемите начин.

Преподавателите използват  електронна платформа, която улеснява процеса на обучение.

На успешно завършилите обучението по цялата професия с хорариум 960уч. часа се издава Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН.

Документът , който получавате за завършеното обучение е международно признат. Може да бъде издаден на английски, немски или друг език, както и легализиран за определена държава, срещу допълнително заплащане.

Обучението е подходящо за всички, които желаят да работят и заемат следните длъжности : управител на хотел, къща за гости, мотел, къмпинг, ваканционно селище, пансион, ръководител на отдел в хотел, фронт – офис мениджър в хотел, офис мениджър в туристически фирми и други институции и неправителствени организации в сферата на туризма.

Цената на курса с включени учебни материали и учебна документация е 1400,00 лева

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по следната банкова сметка:

IBAN: BG42STSA93001515065323, БАНКА ДСК,  SWIFT/BIC: STSABGSF

Получател: „ЗЕНИТ 94“ ООД, основание: курс за обучение и трите имена на курсиста.

Да ни изпратите :

•Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението, удостоверяващ, че обучението не Ви  е противопоказно. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

•Заявление за включване в обучение по образец на ЦПО „ЗЕНИТ“ – тук

•Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

УЧЕБЕН ПЛАН ХОТЕЛИЕР- 3-та СПК, 960 уч. часа_

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас