0886 744 888

Обява за
работа

МЕХАНИЦИ-МОНТЬОРИ

ЗЕНИТ търси МЕХАНИК-МОНТЬОР

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Извършва дейности по ремонт и поддръжка на машини от развлекателен характер;
– Следи за възникването на неизправности и своевременно ги отстранява;
– Извършва периодични и основни ремонти на съораженията;
– Участва в реконструкция, демонтаж и преместване на машини и съоражения;
– Носи отговорност за спазване на нормативните изисквания и правилата за безопасна работа и пожарна безопасност;

ИЗИСКВАНИЯ:
– Средно или висше образование в областта на механика, машиностроене, ДВГ или друга в областта;
– Опит при извършването на ремонт и поддръжката на различни машини;
– Умения за работа в екип, организираност;
– Отговорност към поетите ангажименти;
– Умения за работа в екип;
– Подходящи кандидати са механици, автомонтьори, ел. монтьори, машинни инженери;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
– Дългосрочен ангажимент;
– Нормирано работно време;
– Въвеждащо фирмено обучение;
– Мотивиращо заплащане, ТД, СО.


През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или