0886 744 888

Обява за
работа

Преподаватели за присъствени и ОНЛАЙН обучения по английски език

Изискванията към кандидатите:
-Висше образование – специалност Английска филология
-Задължителен преподавателски опит в онлайн среда и курсисти от различни възрастови групи;
-Отлични компютърни умения;
-Добре развити комуникативни способности;
-Креативно и иновативно мислене;
-Организаторски умения и умения за работа в екип;
-Възможност да провеждат обучения в дневни и вечерни часове, както събота и неделя;

Задължения и отговорности:
-Подготовка и провеждане на учебни занятия присъствено или в онлайн среда;
-Подготовка на изпити, материали по време на обучението;
-Възможност за прилагане на иновативни методи за преподаване и оценяване;

Предлагаме:
-Възможност за работа с обучения в групова и индивидуална форма;
-Работа в платформа за дистанционно обучение;
-Заетост на непълен работен ден;
-Работа на хонорар / граждански договор /.

Ако смятате, че отговаряте на поставените изисквания, моля изпратете Вашата актуална автобиография, диплома за завършено образование на office@zenyt.com.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
З

ОЧАКВАМЕ ВИ! –  0886 744 888

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или