0886 744 888

Обява за
работа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КОД 344

Изискванията към кандидатите:
– Висше завършено образование – бакалавър/магистър по специалности Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит, Финанси;
– Задължителен преподавателски опит в онлайн среда и курсисти от различни възрастови групи;;
– Професионален опит в областта минимум 2-3 години;
– Отлични компютърни умения;
– Добре развити комуникативни способности;
– Креативно и иновативно мислене;
– Организаторски умения и умения за работа в екип;
– Възможност да провеждат обучения в дневни и вечерни часове, както събота и неделя;

Задължения и отговорности:
– Развитие и създаване на учебни програми, учебно съдържание и планиране на занятията.
– Подготовка и провеждане на учебни занятия присъствено или в онлайн среда;
– Подготовка на изпити, материали по време на обучението;
– Възможност за прилагане на иновативни методи за преподаване и оценяване;

Предлагаме:
– Възможност за работа с обучения в групова и индивидуална форма;
– Работа в платформа за дистанционно обучение;
– Заетост на непълен работен ден;
– Работа на хонорар / граждански договор /.

Ако смятате, че отговаряте на поставените изисквания, моля изпратете Вашата актуална автобиография, диплома за завършено образование.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ЗЕНИТ 94 ООД / Офис Варна

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или