0886 744 888

Обява за
работа

РЪКОВОДИТЕЛ ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЗЕНИТ ТЪРСИ ЗА СВОЙ КЛИЕНТ РЪКОВОДИТЕЛ ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ГР. ВАРНА

Основни дейности:
– Да подготвя и управлява бюджета на ОТХ за изпълнение на Маркетинговата политика;
– Разработва Маркетинговата концепция за насищане на пазара с продуктите на фирмата, което включва: дистрибутивни канали, рамкови ценови и търговски условия, договори и договорни отношения, уреждане на финансови отношения с клиенти, Комуникационна политика.
– На тримесечие извършва анализ на продажбите на артикулите по продуктови групи, интензивност на реализация по групи клиенти и предлага мероприятия за увеличаване на пазарното присъствие на продуктите на фирмата;
– Да оползотворява в максимална степен всички възможности за промоции, дегустации и др. на регионални нива за повишаване на продажбите;
– Следи и анализира пазарните дялове на конкурентите и своевременно информира Търговски Директор за всички възникнали проблеми и за необходимостта от активности;
– Постоянно се информира и наблюдава всички новости и пазарни тенденции в бранша.
– Активно работи с рекламните агенции и подържа добри колегиални, партньорски взаимоотношения;
– Проучва удовлетвореността на клиентите и консуматорите;
– Организира подчинените си, напътства ги, развива уменията и способностите им, контролира и ги мотивира за постигане на по- високи резултати;
– Извършва подбор на кадри необходими за дейността на ОТХ;
– Организира провеждането на дейностите записани в Програмата за въвеждане и обучение на нов сътрудник, в съответствие с нивото му за работата в Търговска Дирекция;
– Осигурява условие за обучение и развитие на персонала;
– Осъществява превантивен контрол на работата на Търговските представители по региони, в съответствие изпълнението на Маркетинговата политика на фирмата;
– Извършва управление на контролната и отчетна документация на различните нива служители в Търговско Представителство;
– Планира и контролира маршрутите на своите подчинени по начин, който осигурява максимална ефикасност и системност на посещения на клиентите в поверения му регион;
– Контрол на дистрибуцията: привлича нови клиенти, идентифицира и използва всички възможности за разширяване на дистрибуцията, чрез подчинените си осигурява поддържането на оптимална стокова наличност в търговската мрежа.

Изисквания:
– Професионални познания и умения в сферата на бързообортни стоки;
– Висше образование;
– Минимум 2 – 3 години опит в Продажби и Маркетинг;
– Компютърна грамотност;
– Самостоятелен, инициативен, динамичен;
– Добри комуникативни и организационни умения;
– Умения за изготвяне на анализи и презентаци;и;
– Ориентиран към постигане на резултати;
– Свидетелство за управление на МПС.

Фирмата предлага:
– Отлични условия на работа;
– Служебен автомобил, мобилен телефон;
– Редовна смяна с почивни дни събота и неделя;
– Мотивиращо възнаграждение, ТД, СО.

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или