0886 744 888

Обява за
работа

СПЕЦИАЛИСТ ПТО


ТЪРСИМ СПЕЦИАЛИСТ ПТО към утвърдена строителна компания

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
– Средно/висше образование в областта на строителството;
– Минимум 2 години професионален опит по специалността;
– Перфектнo познаване на нормативната уредба, касаеща строително-монтажните дейности;
– Умения за изчисляване на подробни количествени сметки;
– Способност за остойностяване на СМР;
– Работа с документация за участие в обществени поръчки;
– Добро владеене на MS Office, предимство: MS Project, Autocad;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Договаряне и отчитане на СМР;
– Изготвяне на количествени сметки по представен технически проект;
– Изготвяне на ценови оферти;
– Съставяне на анализни цени и стойностни сметки;
– Проучва и следи вътрешните и международните цени за осъществяване на строителна дейност;
– Изготвяне на тръжни документи за участие в конкурси за изпълнител на обекти по Закона за обществените поръчки /ЗОП/- раздел технико-икономическа част на ценова оферта;
– Отчитане на изпълненото строителство;
– Изготвяне на справки за изпълнено, отчетено и реализирано строителство;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– Отлични условия на работа;
– Мотивиращо възнаграждение, ТД, СО.

За кандидатстване, моля изпратете CV с актуална снимка.

За клиенти на Зенит, свържете се с нас: 0886744888

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или