0886 744 888

Администрация
ОТ ЗЕНИТ

Администрация

Обучение за ”Мениджър човешки ресурси” – 21.04.2021г.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия “Оперативен счетоводител” – 19.04.2021г.

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – необходим при започване на работа в банка – начало 20.04.2021г.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за Медицински представител – 20.04.2021

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Обучение за Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/ – начало 20.04.2021г.

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Лидерски умения и екипна ефективност – 20.04.2021г.

Обучението предлагаме в малки групи до 5 курсиста, индивидуална форма и ОНЛАЙН Онлайн обучението е...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за “Офис-секретар” – начало 21.04.2021г.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по професия Офис-мениджър

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Икономист“ – ЗС

Професия „Икономист“, код 345120, Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК-3 Икономистът извършва трудовата си дейност...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Сътрудник социални дейности

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Професия “Икономист” – И и М

Професия “Икономист”, код 345120, Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК-3 Икономистът извършва трудовата си...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Касиер”

Професия “Касиер”, код 345060, Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050, Специалност “Малък и среден бизнес” ,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040 Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК-2

Дата: 10/05/2019 Виж още