0886 744 888

Администрация
ОТ ЗЕНИТ

Администрация

Администрация

Обучение за ”Мениджър човешки ресурси” – начало 02.04.2020г.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Дата: 28/05/2019 Виж още

Валутен касиер / Работа с банкноти и различни валути / – 01.04.2020г.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 12/06/2019 Виж още

Професия „Икономист“

Професия „Икономист“, код 345120, Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК-3

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Касиер”

Професия “Касиер”, код 345060, Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

Дата: 10/05/2019 Виж още
Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050, Специалност “Малък и среден бизнес” ,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040 Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК-2

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Икономист”

Професия “Икономист”, код 345120, Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК-3

Дата: 10/05/2019 Виж още