0886 744 888

Администрация
ОТ ЗЕНИТ

Администрация

Обучение за МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – 29.09.2020

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Обучение за медицински представител

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 20/08/2020 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – необходим при започване на работа в банка – начало 29.09.2020

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за ”Мениджър човешки ресурси” – начало 28.09.2020г.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия Офис-мениджър – 30.09.2020

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/ – начало 30.09.2020

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Лидерски умения и екипна ефективност – 30.09.2020

Обучението предлагаме в малки групи до 5 курсиста, индивидуална форма и ОНЛАЙН Онлайн обучението е...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка – 29.09.2020г.

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ – присъствени и ОНЛАЙН- начало на 29.09.2020 и 02.10.2020

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Икономист“

Професия „Икономист“, код 345120, Специалност „Земеделско стопанство“, код 3451203, СПК-3

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Касиер”

Професия “Касиер”, код 345060, Специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код: 345050, Специалност “Малък и среден бизнес” ,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040 Специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК-2

Дата: 10/05/2019 Виж още

Професия “Икономист”

Професия “Икономист”, код 345120, Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, СПК-3

Дата: 10/05/2019 Виж още