0886 744 888

Горско стопанство
ОТ ЗЕНИТ

Горско стопанство

Обучение по професия „Техник-лесовъд“ – начало 19.04.2021

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по „Билкарство“ – начало 21.04.2021г.

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучения за земеделски производители

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони предлагаме в присъствена...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Дата: 12/08/2019 Виж още

Обучение по професия ”Фермер“ – 2-ра СПК

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Билкарство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 - СПК-1 УЧЕБЕН...

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Лесокултурни дейности, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“ – сп. Дърводобив , СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Дивечовъдство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060 Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още