0886 744 888

Горско стопанство
ОТ ЗЕНИТ

Горско стопанство

Горско стопанство

Професия „Техник-лесовъд“ – начало 03.04.2020г.

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Дата: 29/05/2019 Виж още

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Обученията предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящи са и достъпни за участници от цялата...

Дата: 30/04/2019 Виж още

Професионални обучения за земеделски стопани

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско...

Дата: 13/08/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060 Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 - СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още