0886 744 888

Горско стопанство
ОТ ЗЕНИТ

Горско стопанство

ВАЖНО! ДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“

ЦПО КЪМ „ЗЕНИТ 94“ ООД ОБЯВЯВА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010 СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО...

Дата: 10/07/2020 Виж още

Професия „Техник-лесовъд“ – начало 28.09.2020

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Курс по „БИЛКАРСТВО“ – начало 28.09.2020

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучения за земеделски производители: начало 25, 28 и 30 Септември

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони 2014 -2020г. предлагаме...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професионални обучения за земеделски стопани

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Билкарство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 - СПК-1 УЧЕБЕН...

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Лесокултурни дейности, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“ – сп. Дърводобив , СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Дивечовъдство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060 Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още