0886 744 888

Горско стопанство
ОТ ЗЕНИТ

Горско стопанство

Заявление за включване в обучение

ZAYAVLENIE_KURSИзтегляне

Дата: 14/02/2023 Виж още

Държавни изпити

На 19 и 20 юни  2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се...

Дата: 26/10/2022 Виж още

Обучение по професия „Техник-лесовъд“ – начало 15.06.2023

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Дата: 11/06/2020 Виж още

„ФЕРМЕР“ – начало 13.06.2023г.

Професионално обучение в обем 150 учебни часа по част от професия ”Фермер“ от професионално направление...

Дата: 01/06/2021 Виж още

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Обучение по „Билкарство“ – начало 13.06.2023

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ – стартират всяка седмица

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Обученията са по...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Опазване компонентите на околната среда /ОКОС/

Обучението по ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е с продължителност 30 учебни часа и цена...

Дата: 17/12/2021 Виж още

Обучение по професия ”Фермер“ – 2-ра СПК

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по ”Биологично земеделие”

Обучението по ”Биологично земеделие” е за всички земеделски стопани кандидатстващи по Мярка 11 „Биологично земеделие“...

Дата: 09/12/2021 Виж още

Обучение по “Агроекология и климат“

Обучението по “Агроекология и климат“ трябва да е с продължителност минимум 18 часа, съгласно Наредба...

Дата: 10/12/2021 Виж още

ЕЖЕГОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ – провеждат се всяка сряда

Обученията са присъствени в индивидуална форма и малки групи до 3-ма курсиста, предлагат се и...

Дата: 22/10/2021 Виж още
Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Дата: 12/08/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Билкарство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“, код 6230604 - СПК-1 УЧЕБЕН...

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Дивечовъдство, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060 Специалност „Дивечовъдство“, код 6230603 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Дърводобив“, код 6230602 – СПК-1

Форми на обучение: ПРИСЪСТВЕНА или ОНЛАЙН За обучение по професията "Работник в горското стопанство" с...

Дата: 09/05/2019 Виж още

Професия „Работник в горското стопанство“, сп. Лесокултурни дейности, СПК-1

Професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601 – СПК-1

Дата: 09/05/2019 Виж още