0886 744 888

Информатика
ОТ ЗЕНИТ

Информатика

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Дата: 11/06/2020 Виж още

ЕЖЕГОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ – провеждат се всяка сряда

Обученията са присъствени в индивидуална форма и малки групи до 3-ма курсиста, предлагат се и...

Дата: 22/10/2021 Виж още

Оператор на компютър, СПК-1

Професия “Оператор на компютър”, код 482030, Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1 След придобиване на първа...

Дата: 10/05/2019 Виж още