0886 744 888

Информатика
ОТ ЗЕНИТ

Информатика

Оператор на компютър, СПК-1

Професия “Оператор на компютър”, код 482030, Специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1 След придобиване на първа...

Дата: 10/05/2019 Виж още