0886 744 888

Околна среда
ОТ ЗЕНИТ

Околна среда

Професия „Еколог” – онлайн обучение

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Обучения за земеделски производители

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони предлагаме в присъствена...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Агроеколог„

Професия „Агроеколог„ код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...

Дата: 31/05/2019 Виж още

Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Дата: 12/08/2019 Виж още