0886 744 888

Околна среда
ОТ ЗЕНИТ

Околна среда

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Обученията предлагаме в присъствена и онлайн форма, подходящи са и достъпни за участници от цялата...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професионални обучения за земеделски стопани

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Еколог” – онлайн обучение

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Дата: 29/05/2019 Виж още