0886 744 888

Околна среда
ОТ ЗЕНИТ

Околна среда

Обучение за професионални потребители на продукти за растителна защита – начало 25.01.2021

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Дата: 12/08/2019 Виж още

Обучения за земеделски производители: на 27.01.2021г.

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони 2014 -2020г. предлагаме...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Професия „Еколог” – онлайн обучение

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Дата: 29/05/2019 Виж още