0886 744 888

Счетоводство
ОТ ЗЕНИТ

Счетоводство

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Лидерски умения и екипна ефективност – 29.06.2022г.

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМАЦ Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – 30.06.2022г.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по ТРЗ и личен състав

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ GOOGLE MЕЕT ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ - 30 УЧЕБНИ ЧАСА, ВЕЧЕРНИ ЗАНЯТИЯ При успешно приключване...

Дата: 25/01/2022 Виж още

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Дата: 10/05/2019 Виж още