0886 744 888

Счетоводство
ОТ ЗЕНИТ

Счетоводство

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА /PR/ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Валутен касиер / Работа с банкноти и различни валути / – начало 26.06.2020

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3

Дата: 10/05/2019 Виж още