0886 744 888

Счетоводство
ОТ ЗЕНИТ

Счетоводство

Професия “Оперативен счетоводител” – 19.04.2021г.

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – необходим при започване на работа в банка – начало 20.04.2021г.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още