0886 744 888

Социална работа
ОТ ЗЕНИТ

Социална работа

Заявление за включване в обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕИзтегляне

Дата: 14/02/2023 Виж още

Социален асистент – Подпомагане на деца – 21.05.2024

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейностите, осъществявани от...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Социален асистент – Подпомагане на възрастни-начало 21.05.2024

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Помощник – възпитател – начало на 21.05.2024г.

Кой има право да получава новите трудови възнаграждения за Помощник - възпитател „Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Сътрудник социални дейности – начало 21.05.2024г.

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още