0886 744 888

Социална работа
ОТ ЗЕНИТ

Социална работа

Социален асистент – Подпомагане на деца – начало 23.01.2020

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2Описание на професията Дейности,...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Професия „Помощник – възпитател“

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Социален асистент – Подпомагане на възрастни

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Сътрудник социални дейности

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" могат да изпълняват определен...

Дата: 29/05/2019 Виж още