0886 744 888

Социална работа
ОТ ЗЕНИТ

Социална работа

Обучение по професия „Помощник – възпитател“ -начало 19.04.2021г.

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Социален асистент – Подпомагане на възрастни – начало 22.04.2021г.

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Социален асистент – Подпомагане на деца

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейности, осъществявани от...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Сътрудник социални дейности

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Дата: 29/05/2019 Виж още