0886 744 888

Търговия
ОТ ЗЕНИТ

Търговия

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – необходим при започване на работа в банка – начало 20.04.2021г.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за Медицински представител – 20.04.2021

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Професия „Продавач – консултант”

Професия „Продавач - консултант”, код 341020, Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, СПК-2 Обучението предлагаме...

Дата: 10/05/2019 Виж още