0886 744 888

Търговия
ОТ ЗЕНИТ

Търговия

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Обучение за Медицински представител – 01.02.2022г.

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Професионално обучение по част от професия “ХОТЕЛИЕР” – начало 27.01.2022

Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация. Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Дата: 27/06/2021 Виж още

Търговски представител – начало 01.02.2022г.

Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби на стоки или услуги между...

Дата: 06/07/2021 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/ – 27.01.22

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия „Продавач – консултант”

Професия „Продавач - консултант”, код 341020, Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, СПК-2 Обучението предлагаме...

Дата: 10/05/2019 Виж още