0886 744 888

Търговия
ОТ ЗЕНИТ

Търговия

Заявление за включване в обучение

ZAYAVLENIE_KURSИзтегляне

Дата: 14/02/2023 Виж още

Търговски представител – начало 13.06.2023г.

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Дата: 06/07/2021 Виж още

Медицински представител – начало 13.06.2023

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Професионално обучение по специалност „Организация на хотелиерството“ – начало 13.06.2023

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Дата: 27/06/2021 Виж още

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Работа с банкноти и различни валути /Валутен касиер/

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия „Продавач – консултант”

Професия „Продавач - консултант”, код 341020, Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, СПК-2 Обучението предлагаме...

Дата: 10/05/2019 Виж още