0886 744 888

Обучения от
Зенит

Фермер, 150 часов курс-начало 06.03.2024г. Цена - 300 лв.

Професионално обучение в обем 150 учебни часа по част от професия ”Фермер“ от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621.

Обучението е задължително за млади земеделски стопани, които нямат професионално образование в сферата в която работят.

Обучението предлагаме по две специалности: специалност “Земеделец“, код 6210601, СПК-2 и специалност „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК-3

На успешно завършилите обучението по част от професия ФЕРМЕР с продължителност 150 уч. часа се издава Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА В ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА, ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА ИЛИ СЪБОТНО-НЕДЕЛНА ФОРМА В МАЛКИ ГРУПИ, КАКТО И ЕДНА ОТ НАЙ ТЪРСЕНАТА ОНЛАЙН ФОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

Цената на курса е 300лв.

Този курс е задължителен за млади земеделски стопани с регистрация не повече от 5г. и ненавършили 40г., кандидатстващи за Директни плащания, за бенифициенти по подмярка 6.1 и подмярка 6.3.

Обучението е необходимо да се изкара до 1 декември на календарната година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:

  • Медицински документ от личен лекар в България с дата предхождаща началото на обучението,  удостоверяващ че обучението по професията не е противопоказно на кандидата. Изискването е съгл. чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО)
  • Заявление за включване в обучение – тук
  • Копие на документ, доказващ входящото минимално образователно равнище на лицето, в зависимост от степента на професионална квалификация /СПК/, по която ще се обучава;

 

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас