0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучение по част от професия „ФЕРМЕР“ – 150 уч. часа – начало 11.10.2022 Цена - 240 лв.

Професионално обучение по част от професия ”Фермер“ от
професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621

Специалност “Земеделец“, код 6210601, СПК-2

Специалност „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, СПК-3

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА В ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА, ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА ИЛИ СЪБОТНО-НЕДЕЛНА ФОРМА В МАЛКИ ГРУПИ, КАКТО И ЕДНА ОТ НАЙ ТЪРСЕНАТА ОНЛАЙН ФОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

На успешно завършилите обучението по част от професия ФЕРМЕР с продължителност 150 уч. часа се издава Удостоверение за професионално обучение, Образец 3-37 на МОН.

Цената на курса е 240лв.

Този курс е задължителен за млади земеделски стопани с регистрация не повече от 5г. и ненавършили 40г., кандидатстващи за Директни плащания, за бенифициенти по подмярка 6.1 и подмярка 6.3.

Обучението е необходимо да се изкара до 1 декември на календарната година.

 

УЧЕБЕН ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас