0886 744 888

Обучения от
Зенит

Професия „Продавач – консултант”

Професия „Продавач – консултант”, код 341020, Специалност „Продавач – консултант”, код 3410201, СПК-2

Обучението предлагаме в присъствена, дневна, вечерна, съботно-неделна или онлайн форма.

Обучение в онлайн форма

Обучението в онлайн форма се провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестове, които се полагат при приключване на отделните модули.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

На завършилите обучение се издава Свидетелство за професионална квалификация на МОН  – ОБРАЗЕЦ  № 3-54

За да Ви включим в обучението са необходими да ни изпратите :

  • заявление за включване в курс
  • сканирано платежно нареждане за направен превод

При приключване на обучението е необходимо да ни изпратите – сканирани:

  • копие на диплома за завършено средно/висше образование
  • копие на медицинско свидетелство
  • 2 снимки паспортен формат

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА „ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ“

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас