0886 744 888

Обучения от
Зенит

Търговски представител – начало 24.07.2024 Цена - 240 лв.

Основни отговорности и задължения :

Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби на стоки или услуги между фирмата/предприятието, в което работи и други търговски обекти, предприятия или физически лица.

-Проучва пазара;

-Систематизира информацията за продуктите и стоките, която използва като търговски представител;

-Консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали – каталози, проспекти, брошури и др. ;

-Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален график; осъществява доставката на стоката/услугата.

-Подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите;

-Регистрира и контролира продажбите и търговските контакти чрез индивидуални картони на клиенти;

-Изпълнява финансови операции, свързани с разплащания за осъществените продажби;

-Приема рекламации от клиенти;

Работното време на търговския представител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

В обучението, което ви предлагаме с продължителност 130 уч. часа ще Ви научим как да бъдете успешен търговски представител.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Търговските представители са много търсени, тъй като почти всички фирми и предприятия в съвременната икономика предлагат стоки или услуги. Притежаващите качествата на „истинския” търговец имат възможности за получаване на доста високи доходи.

Част от темите, включени в курса са:

1. Основните отговорности и правила за работа на търговския представител.

2. Как да постигнем възможно най-добри взаимоотношения с клиентите.

3. Ефективни съвременни стратегии за продажби

4. Поведение и тактики при водене на преговори

6. Планиране и управление на личните продажби

7. Психотехники за убеждаване

8. Техники за насърчаване на продажбите

Обучението се провежда по електронни учебни материали, за които всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате, чрез своя профил, със своето потребителско име и парола, и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Получавате Сертификат за преминал курс с продължителност 130 учебни часа, даващ Ви знания и възможност да започнете работа като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ!

За да Ви включим в обучението e необходимо да получим от Вас:

ТАКСАТА ЗА КУРСА, ПЛАТЕНА ПО БАНКОВ ПЪТ ИЛИ В БРОЙ В НАШИЯ ОФИС ;


•Заявление за включване в обучение – ТУК

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас