0886 744 888

Обява за
работа

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

ЗЕНИТ ТЪРСИ за свой клиент РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Ръководи и организира дейността на производствения процес;
– Отговаря за своевременното решаване на възникнали проблеми във връзка с осъществяване на технологичния процес;
– Отговаря за действащите правила, норми и инструкции по технологията на производството;
– Носи отговорност за настъпили вреди от неправилни технологични решения;
– Осигурява комуникация на ръководството с работниците в производството;
– Организира и контролира своевременното снабдяване на завода с необходимите машини,инструменти и суровини;
– Контролира качеството на настройване, пренастройване, ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;

ИЗИСКВАНИЯ:
– Завършено висше техническо образование;
– Да познава реда и изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали;
– Да познава нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
– Минимум 3 години опит на сходна позиция в производствени компании;
– Организационни умения;
– Умения за ръководене на екип;
– Спазване на утвърдени правила и процедури;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
– Възможност за развитие и работа в утвърдена компания;
– Стимулиращо възнаграждение, ТД, СО.

Ако искате да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиограия със снимка

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или