0886 744 888

Обява за
работа

Специалист ПТО

ТЪРСИМ СПЕЦИАЛИСТ ПТО към утвърдена строителна компания ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

– Висше образование – инженерна специалност;

– Минимум 1-2 години професионален опит по специалността;

– Перфектнo познаване на нормативната уредба, касаеща строително-монтажните дейности;

– Умения за изчисляване на подробни количествени сметки; – Способност за остойностяване на СМР;

– Работа с документация за участие в обществени поръчки;

– Добро владеене на MS Office, Building Manager;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

– Договаряне и отчитане на СМР;

– Изготвяне на количествени сметки по представен технически проект;

– Изготвяне на ценови оферти;

– Съставяне на анализни цени и стойностни сметки;

– Проучва и следи вътрешните и международните цени за осъществяване на строителна дейност;

– Изготвяне на тръжни документи за участие в конкурси за изпълнител на обекти по Закона за обществените поръчки /ЗОП/- раздел технико-икономическа част на ценова оферта;

– Отчитане на изпълненото строителство;

– Изготвяне на справки за изпълнено, отчетено и реализирано строителство;

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или