0886 744 888

Обява за
работа

СЧЕТОВОДИТЕЛ

– Висше икономическо образование;
– Много добра компютърна грамотност;
– Професионален стаж минимум 3-5 години;
– Предимство опит в производствени фирми;
– Отлично познаване на българското данъчно, трудово и социално законодателство;
– Умения за работа в екип;
– Организираност и отговорност;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– Обработка на финансово-счетоводни документи, работни заплати и други документи;
– Въвеждане на данни в специализирани счетоводни и други програмни продукти;
– Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигуровки, изготвяне на ведомости за заплати, деклариране на данни, свързани с начисляването и плащането на осигуровки;
– Своевременно изготвяне на справки и доклади, изисквани от ръководството или държавни институции;
– Изготвяне на трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, заповедите за освобождаване и трудовите книжки на служителите;
– Съставяне на междинни и годишни финансови отчети по НСС и МСС, както и други справки и отчети за управленските нужди;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
– Нормирано работно време, с почивни дни събота и неделя;
– Отлична работна среда;
– Мотивиращо възнаграждение, ТД, СО.

За кандидатстване, моля изпратете актуална автобиография на
office@zenyt.com, ще се свържем с всички одобрени за интервю.


През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или