0886 744 888

Обява за
работа

Технически ръководител

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за утвърдена компания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Висше или средно специално образование в областта на строителството и архитектурата;
– Добри организационни и ръководни умения;
– Умения за работа в екип;
– Шофьорска книжка – В категория;
– Познаване на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране на процеса;
– Познания за разчитането на проектна документация
– Работа с компютър – Word, Excel, AutoCAD;

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Организира, ръководи и контролира работата на поверения му обект;
– Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация;
– Отговаря за спазването на поставените в графика срокове;
– Съставя актове по Наредба № 3 и количествени сметки;
– Следи за разхода на материали съгласно бюджета;
– Дава своевременно заявки за доставка на необходимите материали;
– Провежда инструктажи по ЗБУТ.

През изминалите години ние натрупахме богат опит в осигуряванетто на пълната гама от консултантски услуги в областта на Човешките ресурси.

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0886 744 888

Свържете се с нас

  • Пусни файловете тук или