0886 744 888

Хотелиерство
ОТ ЗЕНИТ

Хотелиерство

Професия “Хотелиер”, СПК-3

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, Професионално направление „Хотелиерство,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия “Сервитьор – барман”, СПК – 2

Професия “Сервитьор - барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,...

Дата: 31/05/2019 Виж още

Професия “Камериер”, СПК-1

Професия “Камериер”, код 811030,Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК-1

Дата: 31/05/2019 Виж още