0886 744 888

Хотелиерство
ОТ ЗЕНИТ

Хотелиерство

Заявление за включване в обучение

ZAYAVLENIE_KURSИзтегляне

Дата: 14/02/2023 Виж още

Професионално обучение за “Хотелиер”, СПК-3 – начало 13.06.2023г.

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3 Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Дата: 16/06/2021 Виж още

Професионално обучение по специалност „Организация на хотелиерството“ – начало 13.06.2023

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Дата: 27/06/2021 Виж още

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Професия “Камериер”, СПК-1

Професия “Камериер”, код 811030,Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК-1

Дата: 31/05/2019 Виж още

Професия “Сервитьор – барман”, СПК – 2

Професия “Сервитьор - барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,...

Дата: 31/05/2019 Виж още