0886 744 888

Хотелиерство
ОТ ЗЕНИТ

Хотелиерство

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Професионално обучение по специалност „Организация на хотелиерството“ – начало 30.06.2022

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Дата: 27/06/2021 Виж още

Обучение по ТРЗ и личен състав

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ GOOGLE MЕЕT ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ - 30 УЧЕБНИ ЧАСА, ВЕЧЕРНИ ЗАНЯТИЯ При успешно приключване...

Дата: 25/01/2022 Виж още

Професионално обучение за “Хотелиер” – СПК – 3

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3 Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Дата: 16/06/2021 Виж още

Професия “Сервитьор – барман”, СПК – 2

Професия “Сервитьор - барман”, код 811080, Специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,...

Дата: 31/05/2019 Виж още

Професия “Камериер”, СПК-1

Професия “Камериер”, код 811030,Специалност ”Хотелиерство”, код 8110301, СПК-1

Дата: 31/05/2019 Виж още