0886 744 888

Офис дейности
ОТ ЗЕНИТ

Офис дейности

Обучение за ”Мениджър човешки ресурси” – 21.04.2021г.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за Медицински представител – 20.04.2021

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Обучение за Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/ – начало 20.04.2021г.

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Лидерски умения и екипна ефективност – 20.04.2021г.

Обучението предлагаме в малки групи до 5 курсиста, индивидуална форма и ОНЛАЙН Онлайн обучението е...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение за “Офис-секретар” – начало 21.04.2021г.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по професия Офис-мениджър

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Специализирани ежегодни обучения по ЗБУТ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

Дата: 12/06/2020 Виж още

Сътрудник социални дейности

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Дата: 29/05/2019 Виж още