0886 744 888

Офис дейности
ОТ ЗЕНИТ

Офис дейности

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА /PR/ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА УСПЕШНИ...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия Офис-мениджър – 24.06.2020

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка – 25.06.20

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Дата: 11/06/2020 Виж още

“Офис-секретар”

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Дата: 11/06/2020 Виж още