0886 744 888

Офис дейности
ОТ ЗЕНИТ

Офис дейности

Заявление за включване в обучение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕИзтегляне

Дата: 14/02/2023 Виж още

Мениджър човешки ресурси – начало 19.06.2024г.

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Дата: 14/02/2023 Виж още

Търговски представител – начало 19.06.2024

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Дата: 06/07/2021 Виж още

Медицински представител – начало 19.06.2024г.

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Дата: 14/09/2020 Виж още

Връзки с обществеността /Пъблик рилейшънс – PR/

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Сътрудник социални дейности – начало 18.06.2024г.

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Лидерски умения и екипна ефективност

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМА Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Дата: 11/06/2020 Виж още
Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Офис-мениджър

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професионални обучения с издаване на Свидетелство на МОН

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Дата: 17/06/2021 Виж още

Организация на хотелиерството

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Дата: 27/06/2021 Виж още

Обучение за “Офис-секретар”

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Дата: 11/06/2020 Виж още

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Дата: 10/05/2019 Виж още

ЕЖЕГОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ – провеждат се всяка сряда

Обученията са присъствени в индивидуална форма и малки групи до 3-ма курсиста, предлагат се и...

Дата: 22/10/2021 Виж още