0886 744 888

Офис дейности
ОТ ЗЕНИТ

Офис дейности

Професия Офис-мениджър

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Дата: 29/05/2019 Виж още

“Офис-секретар” – 31.03.2020г.

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Дата: 29/05/2019 Виж още

Обучение по компютърен машинопис и текстообработка- начало 31.03.2020г.

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Дата: 16/07/2019 Виж още